P R O J E K T O W A N I E   S T R O N   W W W   na zamówienie
        @ Tworzenie stron internetowych dla firm

Najczęściej realizowanymi zadaniami w tym zakresie jest tworzenie następującego oprogramowania:

Firmowa witryna internetowa jest dziś istotnym elementem marketingu. Może prezentować jedynie statyczne informacje o zakresie działalności firmy, ale może też być w pełni uformowaną platformą e-biznesu, gdzie klient odnajdzie interesujące go informacje, wyrazi swoją opinię na temat firmy, skontaktuje się z pracownikami, zakupi firmowe produkty lub też się z nimi szczegółowo zapozna.

Zatem witryna internetowa jest istotnym elementem w kreowaniu własnej marki w Internecie, a Internet staje się coraz ważniejszym miejscem zarówno reklamy, jak i prowadzenia interesów. W przypadku firm handlowo-usługowych konieczne może być stworzenie interaktywnego sklepu internetowego.

Stąd jakość i cena usług internetowych odgrywają ważną rolę przy wyborze wykonawcy przedsięwzięć tego typu. Firma Keyland computers oferuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie wykonywania witryn internetowych. W zależności od potrzeb naszych klientów realizujemy zamówienia indywidualnie, a ceny są zróżnicowane w zależności od technologii użytych podczas tworzenia witryny, jak i jej rozbudowania.

        @ Aktualizacja stron internetowych

Zmiana zawartości stron internetowych może być dokonywana na 2 sposoby, często się uzupełniając. Możliwe jest wykonanie oprogramowania umożliwiającego uaktualnianie treści stron WWW samodzielnie przez naszych klientów lub też uaktualnianie witryny przez naszą firmę. Dodatkowo klient może zamawiać zmiany pod względem graficznym, dodawanie bannerów reklamowych, etc. Pobieramy bardzo niskie opłaty za aktualizacje stron wykonanych przez naszą firmę.

Zapraszamy do przejrzenia w cenniku kwot orientacyjnych za wykonanie typowych stron internetowych.

        @ Bannery reklamowe

Wykonujemy także bannery reklamowe w technologii:

Macromedia Flash

animowany GIF

JavaScript z .gif, .jpg, .png

Java Applet

Dla stałych klientów uaktualniających u nas swoje strony mamy specjalne zniżki.

        @ Rozwiązania dla przedsiębiorstw

Większe firmy i korporacje mogą też liczyć na wykonanie nawet bardzo złożonych przedsięwzięć, w których konieczna jest integracja już istniejących aplikacji i baz danych z informacją w Internecie. Może to być integracja z np. systemem magazynowym czy księgowym.

Podczas realizacji każdego większego projektu można wyróżnić następujące etapy:

analiza projektu ( oszacowanie potrzeb i przygotowanie rozwiązań )

integracja z istniejącymi zasobami baz danych ( interfejs projektu )

implementacja projektu ( wdrożenie )

Z reguły najbardziej czasochłonny jest pierwszy i drugi etap realizacji projektu. W zależności od złożoności takiego przedsięwzięcia, proces realizacji całości wynosi z reguły od kilku do kilkunastu dni, przy większych projektach okres ten może się wydłużyć do kilku miesięcy. Każdorazowo w umowie z klientem zawarte są terminy realizacji. Umowa szczegółowa jest podpisywana w trakcie pierwszego etapu - po oszacowaniu potrzeb klienta, rozpatrzeniu możliwych rozwiązań i przyjęciu strategii dalszego działania. Podczas realizacji projektu klient ma możliwość wglądu w już zrealizowane części projektu, może (a często nawet musi) aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia niektórych faz projektu. Po zakończeniu poszczególnych kluczowych etapów w trakcie realizacji projektu klient jest o tym informowany telefonicznie lub poprzez e-mail, co pozwala mu na bieżąco śledzić zaawansowanie przedsięwzięcia.

      Cofnij