P R O G R A M Y  I  B A Z Y  D A N Y C H na zamówienie
        Głównym profilem działalności firmy Keyland computers jest tworzenie oprogramowania na zlecenie klientów.

Najczęściej realizowanymi zadaniami w tym zakresie jest tworzenie następującego oprogramowania:

bazy danych

aplikacje internetowe typu CMS, pozwalające aktualizować treść stron WWW

programy do obsługi sklepów internetowych

sieciowe programy specjalistyczne do zarządzania procesem produkcyjnym, do integracji poszczególnych działów przedsiębiorstwa

sieciowe systemy magazynowe, sprzedaży i fakturowania

programy współpracujące z typowymi programami magazynowymi, księgowymi i typowo biurowymi aplikacjami, jak arkusze kalkulacyjne czy edytory tekstu, wprowadzające nowe funkcje i integrujące informacje z różnych działów przedsiębiorstwa

prezentacje multimedialne

Podobnie jak w przypadku projektowania złożonych stron internetowych dla przedsiębiorstw, podczas realizacji każdego większego zamówienia można wyróżnić następujące etapy:

analiza projektu ( oszacowanie potrzeb i przygotowanie rozwiązań )

integracja z istniejącymi zasobami informacyjnymi ( interfejs projektu )

implementacja projektu ( wdrożenie )

Do tworzenia aplikacji wykorzystujemy najnowsze narzędzia programistyczne firm Borland, Macromedia, Sun Microsystems oraz innych. Najczęściej spośród nich jest używany Borland Delphi, który jest najszybszym i najbardziej produktywnym narzędziem programistycznym dla systemu Windows.

Bazy danych tworzymy z wykorzystaniem standardu SQL i formatów:

Sybase

Paradox

InterBase / Firebird

dBase

MySQL i PostgreSQL

innych ( płatne licencje )

Na platformie Linux w procesie tworzenia aplikacji wykorzystujemy język Java, który jest obowiązującym standardem dla profesjonalnych rozwiązań e-biznesu, przede wszystkim na platformach pochodnych systemu Unix. Wprowadzamy też rozwiązania wieloplatformowe i zintegrowane z Internetem z użyciem języków Java oraz standardów XML, CORBA, SOAP i WSDL. Ostatnio wprowadzamy także wieloplatformowość aplikacji z użyciem języków Borland Delphi i Borland Kylix.

Podczas tworzenia większych projektów używamy oprogramowania UML do modelowania schematu poszczególnych faz realizacji przedsięwzięcia.

W naszym cenniku znajdą Państwo koszty wykonania przykładowych programów na zamówienie. Ceny te są orientacyjne i ostatecznie zależą od końcowej formy zamawianego programu, ale są ustalane już po oszacowaniu potrzeb klienta i ustaleniu kształtu aplikacji. Poza tym w trakcie tworzenia oprogramowania klient ma na bieżąco wgląd w proces realizacji projektu, może też się czynnie włączać w proces tworzenia.

      Cofnij