Z A M Ó W   P R O G R A M   L U B   U S Ł U G Ę
       Korzystając z poniższego formularza możecie Państwo zamówić jeden lub więcej z naszych produktów bądź usług. Po otrzymaniu tego zamówienia jak najszybciej się z Państwem skontaktujemy w celu jego potwierdzenia i określenia dalszej realizacji.

P r o g r a m
U s ł u g a   na zamówienie
program program/baza danych
witryna www sklep internetowy
ulotka/folder wizytówka
plakat reklama prasowa
prezentacja multimedialna
interaktywny katalog produktów
temat pulpitu wygaszacz ekranu
tłumaczenie angielski-polski
  konto www:
O P I S   zamówienia
D A N E   zamawiającego
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail
Ż R Ó D Ł O   informacji
Kto Państwa skierował do Keyland computers?        
 

      Cofnij