Z A S A D Y   A K W I Z Y C J I
        Pracownicy akwizycyjni po przejściu weryfikacji otrzymują materiały szkoleniowe (foldery informacyjne, prezentacje multimedialne) i przechodzą szkolenie z zakresu działalności firmy Keyland computers. Otrzymują materiały reklamowe oraz listę kontaktową potencjalnych i stałych klientów.

        Pracownicy są zobowiązani do cotygodniowego składania raportów (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail) dotyczących wykonanej pracy. Przez pierwsze 2 miesiące lub do przekroczenia zdobytych zamówień klientów firmy na ogólną kwotę 10.000 zł prowizja od zamówień wynosi 20%.

        W dalszym etapie współpracy prowizja może wzrosnąć do 22, 25 lub nawet 30%. Pracownicy otrzymują swoje prowizje po uiszczeniu opłaty ze strony klienta firmy Keyland computers. Pieniądze z tytułu prowizji są przelewane na konto pracownika, a on otrzymuje potwierdzenie przelewu.

Możliwe jest też zatrudnienie pracownika na podstawie stałej umowy o pracę.
      Cofnij