C E N N I K   U S Ł U G   S E R W I S O W Y C H
        Poniżej znajduje się cennik usług serwisowych w firmie Keyland Computers. Wszystkie ceny są cenami brutto.

C E N N I K   oprogramowania .   Zestawienie
NAZWA USŁUGI Cena brutto
Instalacja systemu na komputerze klienta
Windows lub Linux, z płyt instalacyjnych klienta
150 zł
Instalacja innego oprogramowania u klienta
praca wg stawki godzinowej
60 zł/godzina, min. 30 zł
Instruktaż z zakresu użytkowania oprogramowania
dotyczy oprogramowania firmy Keyland Computers
jednorazowo bezpłatnie
Wymiana wadliwych nośników oprogramowania
dotyczy oprogramowania firmy Keyland Computers, wciągu roku od daty zakupu
bezpłatnie
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego
      Cofnij