T Ł U M A C Z E N I A   NA   J Ę Z Y K   A N G I E L S K I
        Proponujemy profesjonalne tłumaczenia tekstów, a w szczególności tworzenie dwujęzycznych stron internetowych. W zakres tematyki, jaką chętnie podejmujemy do tłumaczeń, wchodzą m.in. :

komputery i informatyka

pedagogika i psychologia

biologia, genetyka, statystyka

biznes i gospodarka

obrót nieruchomości i budownictwo

usługi finansowe

      Cofnij