M U L T I M E D I A L N E   P R E Z E N T A C J E   I   G A D Ż E T Y
        @ Prezentacje multimedialne

Budowanie marki i pozytywnego wizerunku firmy ma ogromny wpływ na jej sukcesy. Dlatego tak ważna jest jakość treści i formy prezentowanej informacji o firmie. Narzędziem dającym ogromne możliwości, a zarazem skutecznym w komunikacji z partnerami w biznesie ( rozwiązanie Business to Business ) i klientami ( Business to Client ) są prezentacje multimedialne. W tym zakresie proponujemy Państwu:

multimedialne prezentacje przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych, w tym techniki cyfrowego ( DVI ) i analogowego video oraz technologii Macromedia Flash. Końcowy efekt naszej pracy dostarczamy klientom na nośnikach CD-ROM i kasetach video - w zależności od zapotrzebowania klienta

interaktywne katalogi produktów z wykorzystaniem multimediów: zdjęć, sekwencji video, animacji, muzyki i dźwięków

prezentacje z możliwością aktualizacji danych poprzez Internet - uruchomiona aplikacja łączy się z Internetem i pobiera dane ( np. bazy produktów, cenniki, nowości ), a następnie przedstawia użytkownikom

inne prezentacje i multimedialne przewodniki o charakterze promocyjno - reklamowym B2B oraz B2C

        @ Gadżety multimedialne

Jako uzupełnienie oferty multimedialnej proponujemy Państwu tzw. gadżety multimedialne, które mogą wpłynąć na skonsolidowanie wizerunku Państwa firmy, tak jak to ma miejsce w przypadku firmowych długopisów, sticky notes, kalendarzy, czapeczek firmowych oraz jednolitych fasonów ubrań wśród pracowników działu obsługi klienta. W aktualnej ofercie posiadamy:

ekrany startowe i końcowe dla systemu Windows

tapety pulpitu

całe tematy pulpitu ( łącznie z ikonami, kursorami myszki i dźwiękami )

multimedialne wygaszacze ekranu ( 2-D i 3-D )

        Na płytach CD-ROM możliwe jest np. zamieszczenie bazy danych produktów firmy, sekwencji video prezentujących firmę, pracowników, hale produkcyjne, proces produkcji, lokalizację biur; wszystko w optymalnej oprawie graficznej i animacyjnej, z podkładem dźwiękowo-muzycznym.

        Na życzenie klientów wykonujemy odpowiednią ilość kopii nośników CD-ROM, kolorowe okładki i foldery dodatkowe.

      Cofnij