G R A F I K A   I   D T P
        W zakresie grafiki i DTP oferujemy Państwu projektowanie:

ulotek i folderów reklamowych

wizytówek

plakatów ogłoszeniowych ( posterów )

reklam prasowych

Gotowe projekty dostarczamy klientom na nośnikach CD-R lub dyskietkach 3,5". Możemy też dostarczać projekty bezpośrednio do redakcji lub drukarni.

      Cofnij